DETSKÝ ÚSMEV

Rozširujúci program výchovy a vzdelávania nad rámec školského vzdelávacieho programu ISCED-0 v školskom vzdelávacom programe

 

Chceme sa zamerať na obohatenie prvkov, aktivít a činností pohybového aparátu detí. Našim cieľom je zaraďovanie nadštandartných pohybových aktivít riadenými pohybovými aktivitami, ale aj neriadenými pohybovými aktivitami. Umožniť v plnej miere spontánny detský pohyb, umožniť deťom čo najaktívnejší prístup k telovýchovnému náčiniu, náradiu, umožniť čo najväčšiu mieru relaxačných a dychových cvičení. Tento rozširujúci program sa kontinuálne prelína celým školským vzdelávacím programom.


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843