Pre rodičov

Zápis do materskej školy Puškinova 2165/3 sa koná každý rok (február-marec). Presný termín vyhlasuje MÚ a vždy je k dispozícii rodičom na dverách našej MŠ. Deti sa do materskej školy prijímajú priebežne alebo k začiatku školského roka na základe prihlášky, ktorú vydáva riaditeľka MŠ.
K prihláške je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a prefotený preukaz poistenca. 
Škôlka je štátna a zriaďovateľom je mesto Žilina

Prevádzková doba škôlky je od 6.30h do 16.15h. Príchod detí do materskej školy je do 8.00 h. Príchod neskôr je možný len po dohode s učiteľkou.
Ak je neprítomnosť dlhšia ako päť po sebe nasledujúcich dní, pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy je nutné predložiť prehlásenie
o bezinfekčnosti prostredia.

Odhlasovanie zo stravy je možné vždy deň vopred do 14,00 hod. triednej učiteľke (v pondelok do 7,30 hod) alebo na tel. čísle: 041/7637501. v prípade, že sa stravník nestihne odhlásiť, môže si v 1. deň prísť pre obed do školskej jedálne - bude mu vydaný do obedára v čase od 11.00 do 11.30 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.


Pri nástupe

do materskej školy musí mať každé dieťa :

  • prihlášku potvrdenú zamestnávateľom oboch rodičov
  • evidenčný lístok s údajmi dieťaťa
  • prefotenú kópiu kartičky poistenca
  • pravdivo vyplnený dotazník o dieťati
  • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa do MŠ prichádza
  • papučky (nie šlapky!!!)
  • náhradné veci na prezlečenie (najmenšie deti aj viac kusov)
  • cvičebný úbor (len predškoláci)
  • pyžamko
  • toaletné potreby : 4 kotúčiky toaletného papiera a 1 balík pap. vreckoviek (10 balíčkov)

Oznamy

Fotografie z akcií školského roka 2017/2018 - NOVÉ

05.07.2018 14:23
V sekcii Fotografie / 2018 nájdete zverejnené fotografie z akcií poriadaných MŠ Puškinova v...

—————

Zoznam žiakov na letnú prevádzku od 2.7 do 20.7.2018

29.06.2018 11:50
  Milí rodičia. Na letnú prevádzku v našej MŠ boli prijaté nasledovné...

—————

Fotografie z akcií školského roka 2017/2018

13.06.2018 22:57
V sekcii Fotografie / 2018 nájdete zverejnené fotografie z akcií poriadaných MŠ Puškinova v...

—————


Kontakt

Materská škola Puškinova, Źilina

Puškinova 2165/3
Hliny III
010 01, Žilina


041 / 763 75 01


Komunikujeme