Pre rodičov

Zápis do materskej školy Puškinova 3 A sa koná každý rok (v určenom termíne). Presný termín vyhlasuje  Zriaďovateľ Mesto Žilina a vždy je k dispozícii rodičom v vstupných vestibulov  našej MŠ. Deti sa do materskej školy prijímajú priebežne alebo k začiatku školského roka na základe prihlášky, ktorú vydáva riaditeľka MŠ.
K prihláške je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a prefotený preukaz poistenca. 
Škôlka je štátna a zriaďovateľom je Mesto Žilina

Prevádzková doba škôlky je od 6.30h do 16.15h. Príchod detí do materskej školy je do 8.00 h. Príchod neskôr je možný len po dohode s učiteľkou.
Ak je neprítomnosť dlhšia ako päť po sebe nasledujúcich dní, pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy je nutné predložiť prehlásenie
o bezinfekčnosti prostredia.

Odhlasovanie zo stravy je možné vždy deň vopred do 14,00 hod. triednej učiteľke (v pondelok do 7,30 hod) alebo na tel. čísle: 

041/7637501     0907 202 843 v prípade, že sa stravník nestihne odhlásiť, môže si v 1. deň prísť pre obed do školskej jedálne - bude mu vydaný 

do obedára v čase od 11.00 do 11.30 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.


Pri nástupe

do materskej školy musí mať každé dieťa :

  • prihlášku potvrdenú zamestnávateľom oboch rodičov
  • evidenčný lístok s údajmi dieťaťa
  • prefotenú kópiu kartičky poistenca
  • pravdivo vyplnený dotazník o dieťati
  • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa do MŠ prichádza
  • papučky (nie šlapky!!!)
  • náhradné veci na prezlečenie (najmenšie deti aj viac kusov)
  • cvičebný úbor (len predškoláci)
  • pyžamko
  • toaletné potreby : 4 kotúčiky toaletného papiera a 1 balík pap. vreckoviek (10 balíčkov)

Oznamy

Školská akcia " Hasiči "

20.05.2019 12:41
Dňa 20.5.2019 poriada MŠ Puškinova  celoškolskú exkurziu  do  Hasičskej ...

—————

Sokoliari v MŠ

30.04.2019 14:51
MŠ Puškinova 3A pripravila pre deti  akciu  :  SOKOLIARI V MŠ Dátum ...

—————

Cvičenie - rodičia - deti - učiteľky

09.04.2019 15:40
Dňa 10.4.2019  sa uskutočnia pohybové aktivity rodičia- deti- učiteľky  v...

—————


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843Komunikujeme