Kontaktujte nás


V skratke

  • MŠ Puškinova 2165/3, 01001, Žilina
  • Stupeň vzdelania: Predprimárne vzdelávanie ISCED-0
  • Forma vzdelávania: Celodenná, Vyučovací jazyk: Slovenský
  • Telefón: 041/7637 501, 0907 202 843
    E-mail: mshliny3zilina@centrum.sk
  • Zriaďovateľ: Mesto Žilina
  • Štatutárny orgán: Koucká Eva - riaditeľka školy, Zástupca školy: Holišová Viera

Mapa


Zobraziť MS Puskinova na väčšej mape


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843Komunikujeme