Príprava medovníkov 


Navštívil nás Mikuláš 


Oslava 6. narodenín


Tri zakliate kniežatá


Škola hrou


Tvorivé dielne - "Plody zeme"


Veselý šarkan v našej MŠ

21.10. sa v našej školskej záhrade uskutočnili zábavne hry o najveselejších šarkanov. Tie zostrojovali 19. okt. od 15.00 - 16.00h aj naši prváci, v rámci aktivity "Spolu to dokážeme".


Športové dopoludnie v parku


Koniec školského roka 09/10


Deň dopravy


Deň otcov


Výlet na hvezdáreň


Zdobenie perníkov


FreeTime


Divadlo v MŠ


MDD 2010


Deň matiek 


Výchovný koncert pre MŠ - ĽŠU


Tvorivé dielne - Cvičenie s rodičmi


Fašiangový karneval


Stavanie snehuliakov


Olympijské hry 2010


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843