Celoškolský výlet: Horný Vadičov


Hvezdáreň - Bôrik 2011


Karneval "Šašovia sa zabávajú"


Zimná olympiáda 2. ročník


Popolvár, najväčší na svete


Popradský čaj

Celoslovenská akcia "Popradský čaj" - výskum a prevencia


"Klokánek" Cesta okolo sveta


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843