Aktivity do konca školského roku 2016/2017

07.06.2017 14:12

Aktivity v mesiaci : jún 6 / 2017

8.6.2017 Celoškolská akcia - Deň slnka

9.6.2017 Krajská knižnica - Zvieratá na farme

13.6.2017 Celoškolská akcia - Dopravná výchova v MŠ poriadaná Doprav. Inšpektorát ZA

14.6.2017 Celoškolská akcia : poldenný školský výlet spojený s návštevou Hvezdárne

20.6.2017 Celoškolská akcia : Súťaž v kreslení na asfalt

26.6.2017 Rozlúčka predškolákov s MŠ

27.6.2017 Zábavné súťaživé popoludnie spojené s hudbou aj tančekami deti-rodičia- učiteľky

 
/ policajné auto, policajná motorka, policajti..../

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843