Doplňujúce informácie k prevádzke Materských škôl počas leta 2017

07.04.2017 15:32

 

OZNAM

Mesto Žilina oznamuje zákonným zástupcom detí informácie o materských školách zabezpečujúcich prevádzku počas letných prázdnin spolu s

termínmi:

Prevádzku v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina zabezpečí:

V dňoch od 3. júla 2017 do 21. júla 2017

Materská škola pri ZŠ, Gaštanová 56 ( Solinky,Bytčica)

Kontakt: p. PaedDr. Jana Hrčková – zástupkyňa pre MŠ pri ZŠ

Tel. číslo: 568 92 79

Materská škola, Trnavská 2993/21 ( Vlčince )

Kontakt: p. Mgr. Elena Kubalová

Tel. číslo: 525 31 03

Materská škola pri ZŠ, Do Stošky 5 ( Bánová)

Kontakt: – Andrea Frančeková - zástupkyňa MŠ pri ZŠ

Tel. číslo: 763 47 33

Materská škola, Študentská 15/3 ( Považský Chlmec)

Kontakt: Marcela Čamatejová – riaditeľka

Kontakt: 566 76 97

Materská škola, A. Kmeťa 15

Kontakt: Alena Pazderníková - riaditeľka

Tel. číslo: 562 24 32

Materská škola, Predmestská 27

Kontakt: Mária Martinčeková – riaditeľka

Tel. číslo: 723 28 67

Materská škola, Bajzova 9

Kontakt: Viera Jombíková – riaditeľka

Tel. číslo: 724 26 81

Materská škola, Gemerská 1772 ( Vlčince)

Kontakt: Janka Krajčušková – riaditeľka

Tel. číslo: 525 20 44

Materská škola, Zádubnie 196

Kontakt: Mgr. Denisa Kurňavová - riaditeľka

Tel. číslo: 557 58 40

Materská škola pri ZŠ, Brodno 110

Kontakt: Helena Ščambová – zástupkyňa pre MŠ pri ZŠ

Tel. číslo: 0948 484071

Materská škola pri ZŠ, J. Závodského 16 ( Závodie)

Kontakt: Emília Hubočanová – zástupkyňa pre MŠ pri ZŠ

Tel. číslo: 763 46 80

Materská škola, Čajakova 4

Kontakt: Mgr. Mária Mihálková – riaditeľka

Tel. číslo: 763 41 40

Materská škola, J. Borodáča 6

Kontakt: Mgr. Drahomíra Filipová - riaditeľka

Tel. číslo: 252 34 96

Od 24. júla 2017 do 11. augusta 2017

Cesta k vodojemu 386/4 ( Budatín)

Kontakt: p. Jaroslava Rybáriková – riaditeľka

Tel. číslo: 566 71 89

Materská škola, Kultúrna 284/11 (Zástranie)

Kontakt: p. Janka Slotová - riaditeľka

Tel. číslo: 565 45 37

Materská škola, Stavbárska 4 ( Bôrik)

Kontakt: p. Mgr. Daniela Cehlárová - riaditeľka

Tel. číslo: 724 63 83

Materská škola, Puškinova 2165/3 ( Hliny III)

Kontakt: p. Eva Koucká - riaditeľka

Tel. číslo: 763 75 01

Materská škola, Limbová 26 ( Solinky)

Kontakt: Mgr. Veronika Zajacová - riaditeľka

Tel. číslo: 568 39 72

Materská škola , Námestie J. Borodáča 7 (Vlčince)

Kontakt: p. PhDr. Tatiana Faglicová - riaditeľka

Tel. číslo: 523 32 33

Materská škola, Petzvalova 8 ( Hájik)

Kontakt: p. Silvia Jurášová – riaditeľka

Tel. číslo: 566 20 06

Materská škola pri ZŠ, Dolná Trnovská 36

Kontakt: – Mgr. Miriam Ďurneková, zástupkyňa pre MŠ pri ZŠ

Tel. číslo: 596 41 03

Materská škola, Suvorovova 2797/20

Kontakt: – p. PaedDr. Daniela Žideková, poverená vedením

Tel. číslo: 596 41 03

 

Rodič záväzne prihlási dieťa do vybranej materskej školy na konkrétny termín v čase od 11. – 13. apríla 2017. Oznam spolu s kontaktnými údajmi a poplatkami bude zverejnený vo všetkých materských školách. Poplatky za stravu sa budú uhrádzať poštovou poukážkou /prevodom/ materskej škole, do ktorej je počas leta dieťa prihlásené v čase od 16. - 17. mája 2017. Ak nebude na účte MŠ poplatok za stravu do 25.mája 2017, bude dieťa vylúčené z dochádzky počas letnej prevádzky.

Odhlasovať dieťa zo stravy bude možné 48 hodín vopred len zo zdravotných dôvodov (lekárske potvrdenie na 5 a viac dní).

 

Poplatky – prevádzka počas letných prázdnin 2017

12,90 € - prevádzkový poplatok na 3 týždne ( 4,30 € na týždeň)

1,29 € - stravná jednotka na jeden deň (desiata, obed, olovrant)

 

Ak počet zapísaných detí v MŠ bude pod 15, prevádzka sa neuskutoční .

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843