Informácie zo ZRPŠ zo dňa 24.9.2015

28.09.2015 08:49

1. Rodičovský poplatok vo výške 17€/mesiac sa od 10/2015 bude platiť bezhotovostne na číslo účtu: 0355219001/5600. VS: podľa triedy, ktoré dieťa navštevuje, t.z. 1 alebo 2 alebo 3, predškoláci tento poplatok neplatia. Do správy pre prijímateľa uvádzajte prosím priezvisko a meno dieťaťa. Poplatok prosím uhrádzajte v termíne 15.-20.teho v mesiaci.

Upozornenie k elektronickým platbám:

    Vzhľadom na to, že niektoré platby prišli bez správnej identifikácie radi by sme vás požiadali o správnu identifikáciu platieb a to v nasledovonom tvare:
    Variabilný symbol : 1,2,3 - podľa triedy (Deti v predškoslkom ročníku tento poplatok neplatia)
    Správa pre prijímateľa: Priezvisko Meno (dieťaťa, nie rodiča)

 

 

2. Krúžky: 1. Tanečný krúžok MIMI (mesačný poplatok 12€),  2.Hudobný krúžok - bezplatne, 3. Anglický jazyk - výška poplatku podľa informácie od lektora

 

3. POPLATKY : šk. rok 2015/2016

Na  základe rozhodnutia ZRPŠ zo dňa 24.9.2015 boli odsúhlasené polatky na šk.r. 2015/2016

ZRPŠ                        15,00  Eur

TRIEDNY  FOND        15,00 Eur

PRANIE                      6,00  Eur

POISTKY                     0,50  Eur

ČIST. PROSTRIEDKY    2,00 Eur

SPOLU                    38, 50  Eur

Prosíme rodičov o úhradu poplatkov  do  30.10.2015 v hotovosti. Ďakujeme

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843