Letná prevádzka materských škôl

10.04.2016 19:09

Rodič záväzne prihlási svoje dieťa do vybranej škôlky na konkrétny termín. Prihalosvanie bude prebiehať od 11. do 14. apríla 2016.

Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti v materskej škôlke, do ktorej bolo dieťa prihlásené v čase od 16. do 17. mája 2016

 

 

PREVÁDZKA  POČAS  LETNÝCH  PRÁZDNIN  2016
             
  1.termín 1.7.- 22.7.2016 kapacita   2.termín 25.7.-12.8.2016 kapacita
1. Do Stošky 5 (MŠ pri ZŠ)     1. Do Stošky 5 (MŠ pri ZŠ) 70
2. C. k vodojemu 386/4   40 2. C. k vodojemu 386/4  
3. Rybné námestie 1/1     3. Rybné námestie 1/1  
4. Študentská 15/3     4. Študentská 15/3 35
5. Dedinská 1/1     5. Dedinská 1/1  
6. Zástranie 284   40 6. Zástranie 284  
7. Andreja Kmeťa 15     7. Andreja Kmeťa 15,elok. pracovisko Hollého 40
8. Predmestská 27     8. Predmestská 27 40
9. Stavbárska 4   60 9. Stavbárska 4  
10. Puškinova 2165/3   80 10. Puškinova 2165/3  
11. Čajakova 4     11. Čajakova 4  
12. Bajzova 9     12. Bajzova 9 100
13. Jarná 2602/7   147 13. Jarná 2602/7  
14. Suvorovova 2797/20     14. Suvorovova 2797/20 140
15. Nám. J. Borodáča 6     15. Nám. J. Borodáča 6  
16. Nám. J. Borodáča 7   80 16. Nám. J. Borodáča 7  
17. Gemerská 1772     17. Gemerská 1772 80
18. Trnavská 2993/21. Varšavská     18. Trnavská 2993/21 80
19. Limbová 26   160 19. Limbová 26  
20. Petzvalova 8   120 20. Petzvalova 8  
21. Zádubnie 196     21. Zádubnie 196 40
22. Brodno 110 (MŠ pri ZŠ)     22. Brodno 110 (MŠ pri ZŠ) 40
23. Dolná Trnovská 36 (MŠ pri ZŠ)   80 23. Dolná Trnovská 36 (MŠ pri ZŠ)  
24. J. Závodského 16 (MŠ pri ZŠ)     24. J. Závodského 16 (MŠ pri ZŠ) 40
25. Ul. sv. Gorazda 1 (MŠ pri ZŠ)   100 25. Ul. sv. Gorazda 1 (MŠ pri ZŠ)  
26. MŠ pri ZŠ Gaštanová   26. MŠ pri ZŠ Gaštanová                                 120
          E MŠ - Lichardova                 40
SPOLU 907     800

 

KONTAKTNÉ  ÚDAJE  MATERSKÝCH  ŠKOL:

Prevádzka v dňoch od 1. júla 2016  - 22. júla 2016:

 

Materská škola, Jarná 2602/7   ( Hliny VII.) 

Kontakt:  p. Janka Mikolajová – riaditeľka

Tel. číslo: 763 76 44

Materská škola pri ZŠ, Ul. sv. Gorazda 1,   ( Vlčince )

Kontakt:  p. Emília Hánová – zástupkyňa pre MŠ pri ZŠ

Tel. číslo:  525 37 79

Cesta k vodojemu 386/4 ( Budatín)

Kontakt:  p. Tatiana Zuberová – riaditeľka

Tel. číslo:  566 71 89

Materská škola, Kultúrna 284/11 (Zástranie)

Kontakt:  p. Janka Slotová - riaditeľka

Tel. číslo: 565 45 37

Materská škola, Stavbárska 4 ( Bôrik)

Kontakt:  p. Mgr. Daniela Cehlárová - riaditeľka

Tel. číslo:  724 63 83

Materská škola, Puškinova 2165/3 ( Hliny III)

Kontakt:  p. Eva Koucká - riaditeľka

Tel. číslo:  763 75 01

Materská škola, Limbová 26 ( Solinky)

Kontakt: Mgr. Veronika Zajacová - riaditeľka

Tel. číslo: 568 39 72

Materská škola , Námestie J. Borodáča 7 (Vlčince)

Kontakt: p. PhDr. Tatiana Faglicová

Tel. číslo: 523 32 33

Materská škola, Petzvalova 8 ( Hájik)

Kontakt: p. Silvia Jurášová – riaditeľka

Tel. číslo: 566 20 06

Materská škola pri ZŠ, Dolná Trnovská 36

Kontakt: Marta Handrová – zástupkyňa pre MŠ pri ZŠ

Tel. číslo: 596 41 03

 

Prevádzka v dňoch: 25. júla 2016 - 12. augusta 2016:

 

Materská škola, Čajakova 4  ( Hliny IV )

Kontakt:  p. Mgr. Mária Mihálková - riaditeľka

Tel. číslo:  763 41 40

Materská škola pri ZŠ, Gaštanová 56  ( Solinky,Bytčica)

Kontakt:  Mgr. Iveta Bíliková – zástupkyňa pre MŠ

Tel. číslo:  51 66 632

Materská škola, Trnavská 2993/21  ( Vlčince )

Kontakt:  Mgr. Elena Kubalová

Tel. číslo:  525 34 96

Materská škola pri ZŠ, Do Stošky 5 ( Bánová)

Kontakt: Gabriela Pekárová – zástupkyňa MŠ pri ZŠ

Tel. číslo: 763 47 33

Materská škola, Študentská 15/3 ( Považský Chlmec)

Kontakt: Marcela Čamatejová – riaditeľka

Kontakt: 566 76 97

 

Materská škola, A. Kmeťa 15 ( elokované pracovisko )

Kontakt: Alena Pazderníková - riaditeľka

Tel. číslo: 562 24 32

Materská škola, Predmestská 27

Kontakt: Mária Martinčeková – riaditeľka

Tel. číslo: 723 28 67

Materská škola, Bajzova 9

Kontakt: Viera Jombíková – riaditeľka

Tel. číslo: 724 26 81

Materská škola, Suvorovova 2797/20 ( Hliny VIII)

Kontakt: PhDr. Renáta Migátová – riaditeľka

Tel. číslo: 724 47 40

Materská škola, Gemerská 1772 ( Vlčince)

Kontakt: Janka Krajčušková – riaditeľka

Tel. číslo: 525 20 44

Materská škola, Zádubnie 196

Kontakt: Blanka Šimčeková - riaditeľka

Tel. číslo: 557 58 40

Materská škola pri ZŠ, Brodno 110

Kontakt: Helena Ščambová – zástupkyňa pre MŠ pri ZŠ

Tel. číslo: 0948 484071

Materská škola pri ZŠ, J. Závodského 16 ( Závodie)

Kontakt: Emília Hubočanová – zástupkyňa pre MŠ pri ZŠ

Tel. číslo: 763 46 80

 

Poplatky – prevádzka počas letných prázdnin 2016

 

33,00 € - sponzorský príspevok na základe darovacej zmluvy  ( 11,00 € na  týždeň )

  0,80 € - prevádzkový poplatok na jeden deň (v zmysle VZN č. 17/2012)

             (  5 – 6 roč. predškoláci prevádzkový poplatok neuhrádzajú )

1,19 € - stravná jednotka na jeden deň (desiata, obed, olovrant)

0,10 € - príspevok na režijné náklady stravy od zákonného zástupcu

 

Poplatky  max.        64,35 €   na 15 pracovných  dní

                               60,17 €   na 13 pracovných  dní

                               42,90 €   na 10 pracovných  dní

                               21,45 €   na   5 pracovných dní

 

V prípade, že zariadenie navštevujú súrodenci, sponzorský príspevok sa platí iba za jedného.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843