Letná prevádzka v MŠ Puškinova

27.06.2016 21:24

PREVÁDZKA  MATERSKEJ   ŠKOLY  PUŠKINOVA  2165/3  ZA

               Od  1.7.2016  -  22.7. 2016

 

Dňa 30.6.2016 t.j. ŠTVRTOK končí školský rok a deti, ktoré nie sú prihlásené na letnú prevádzku končia dochádzku týmto dňom 30.6.2016 t.j. ŠTVRTOK.

 

Od 1.7.2016  t.j. PIATOK nastupujú deti, ktoré sú prihlásené na letnú prevádzku z našej MŠ a deti zo žilinských materských škôl, ktoré sa prihlásili na letnú prevádzku .

 

 

                                                                              PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY PUŠKINOVA 2165/3 ZA
 
Od 1.7.2016 - 22.7. 2016
 
Dňa 30.6.2016 t.j. ŠTVRTOK končí školský rok a deti, ktoré
 
nie sú prihlásené na letnú prevádzku končia dochádzku
 
týmto dňom 30.6.2016 t.j. ŠTVRTOK.
 
Od 1.7.2016 t.j. PIATOK nastupujú deti, ktoré sú prihlásené
 
na letnú prevádzku z našej MŠ a deti zo žilinských
 
materských škôl, ktoré sa prihlásili na letnú prevádzku .

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843