Najbližší program v našej MŠ

06.05.2018 11:44

Milí rodičia.
Najbližší program v našej MŠ:

Dňa 14. 05. 2018, t.j. pondelok Trieda: 4A navštívi knižnicu o 10:30 hod.Rozprávka a aktivity na tému : „Z rozprávky do rozprávky“

Dňa 23. 05. 2018, t.j. streda Trieda: 2. navštívi knižnicu o 10:00 hod. Rozprávka a aktivity na tému :„Z rozprávky do rozprávky“

Hudobno – vzdelávací koncert
Kto: Viktor
Názov: „Pesnička je liek“
Dátum: 16. 05. 2018 t.j. streda
Čas: 9:00 hod.
Miesto: školská jedáleň
Vstupné: 1,50 eur – hradí ZRPŠ

Dňa 17. 5. 2018 t.j. štvrtok sa uskutoční:
„Deň pohybu“ o 10:00 hod.
Pohybové dopoludnie pre deti sa bude konať na školskom dvore. Prosíme o vhodné športové oblečenie. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia odkladá.
Akciu organizujú: p. zást. Holišová a p. uč. Kosová

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843