Novinky v odhlasovaní stravy

02.09.2015 20:47
Stravné je možné odhlasiť deň vopred do 14.00 hod., v pondelok ráno do 7.30 hod. triednej učiteľke alebo na tel.č.: 041/7637 501 .
Kto sa nestihne v prípade choroby odhlásiť, môže si v 1. deň prísť pre obed do obedára v čase od 11.00 hod. do 11.30 hod. do školskej jedálne - vchod z vonku.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Stravné sa uhrádza mesiac vopred, musí byť uhradené do 30. dňa v mesiaci.
 
Poplatky ostávajú nezmené:
MŠ ( desiata, obed, olovrant)   1,19 €
MŠ bez olovrantu                      0,96 €
Od 1. 9. 2012 sa na základe VZN č. 11/2012 vyberá  príspevok na réžijné náklady vo výške 0,10 € na jedno odobraté hlavné jedlo.
 

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843