OZNAM - ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

07.01.2019 14:47

V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti MPSVR  SR  s účinnosťou od  1. januára 2019  bude strava pre deti posledného ročníka materskej školy  bezplatná.

V zmysle  VZN 10/2010 je stravné v materskej škole 1, 29 Eur.  Štátny príspevok  na stravu je vo výške  1,20 Eur  , zákonný zástupca bude uhrádzať 0,09  centov za jeden deň.

Odhlasovanie detí zo stravy ostáva v platnosti tak, ako je ustanovené v školskom poriadku. Za dieťa, ktoré nebude odhlásené, rodič uhradí plnú sumu.

Ďaľšie informácie ohľadom stravovania  Vám budú poskytované priebežne.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843