Oznam

05.06.2013 20:13

Žiadam rodičov, aby stravné za mesiac JÚN uhradili do 15.6.2013 a ústrižok o zaplatení odovzdali pani učiteľke na triede.

Riaditeľka.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843