OZNAMY ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY V MŠ

18.10.2018 11:09

ANGLICKÝ JAZYK  :  uskutočňuje sa  každý pondelok v danom mesiaci  a v časovom rozpätí  od  15. 15 hod   do  15. 45 hod.

 

TANEČNÝ  KRÚŽOK  :   uskutočňuje sa  každý utorok v danom mesiaci a v časovom rozpätí  od  :  14. 45 hod.  do  15. 3 hod.

 

Bábkové divadlo    :  18.10.2018  Rozprávkový vláčik    Vstupné  :  hradí ZRPŠ - MŠ

 

Výchovno-vzdelávacie pásmo  :   8.11.2018  Zakliate kniežatstvo    Vstupné  hradí  :   ZRPŠ - MŠ

 

Bábkové divadlo   :   14.11.2018  Dinosaury     Vstupné  hradí   :  ZRPŠ - MŠ

 

JESENNÉ  TVORIVÉ DIELNE  :   Dňa  25. 10. 2018  t.j. štvrtok sa uskutočnia  tvorivé jesenné dielne  v jedálni materskej škole

                                             od  15.00 hod.  -  16.00 hod.. Pozývame rodičov, starých rodičov , známych . Pod vedením  pani

                                            učiteliek Zelnej A. a Kullovej D. spolu s deťmi budeme vytvárať rôzne jesenné dekorácie.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843