Zápis detí do MŠ Puškinova 2165/3 v Žiline na školský rok 2017 / 2018

09.03.2017 07:56

Zápis detí do MŠ Puškinova 2165/3 v Žiline na školský rok 2017 / 2018 je nasledovný :

 

Riaditeľstvo MŠ po dohode so zriaďovateľom Mesto Žilina informuje o dátume a mieste podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ :

Časový termín podávania žiadostí o prijatie do MŠ : od 02. 05. 2017 - do 05. 05. 2017

Miesto podávania žiadostí : Budova MŠ Puškinova 2165/3 Žilina

 

Riaditeľstvo MŠ

Zápis detí do MŠ Puškinova 2165/3 v Žiline na školský rok 2017 / 2018 je nasledovný :
 
Riaditeľstvo MŠ po dohode so zriaďovateľom Mesto Žilina informuje o dátume a mieste
 
podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ :
 
Časový termín podávania žiadostí o prijatie do MŠ : od 02. 05. 2017 - do 04. 05. 2017
 
Miesto podávania žiadostí : Budova MŠ Puškinova 2165/3 Žilina
 
Riaditeľstvo MŠ

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843