Zápis detí na školský rok 2014/2015

01.02.2014 21:00

Materská škola Hliny 3, Puškinova 2165/3, Žilina, 010 01

Riaditeľstvo MS po dohode so zriaďovateľom Mesta Žilina v zymsle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. ozamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2014/2015 sa uskutoční od 10.3.2014 do 21.3.2014.

Kritéria na prijatie dieťaťa do MŠ:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku - predškolský vek
  • deti, ktoré dosiahli vek 3 roky
  • deti s odloženou školskou dochádzkou
  • deti s trvalým bydliskom Žilina a lokalitou
  • deti súrodencov, ktoré navštevujú našu MŠ
     

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843