Zápis do MŠ

07.03.2012 10:53

Materská  škola  Hliny 3  Puškinova  2165/3  Žilina

Riaditeľstvo  MŠ  po dohode so zriadovateľom Mesta  Žilina v zmysle zákona  MŠ SR  č.245/2008 Z.z. /školský zákon/
oznamuje, že zápis detí do materskej školy na  šk. rok 2012/2013
sa uskutoční od  7.3.2012  do  30.3.2012

Kritéria  pre prijatie dieťaťa do  MŠ  :

• deti, ktoré dovršili  piaty rok veku a sú zaradené  do predprimárneho vzdelávania
• deti, ktoré dosiahli vek 3 roky
• deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
• deti  s lokalizáciou sídliska  -  obvod
 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843