ZÁPIS DO MŠ

21.03.2018 09:14

Materská škola Hliny 3 Puškinova 2165/3 Žilina

 

Riaditeľstvo MŠ po dohode so zriadovateľom Mesta Žilina

v zmysle zákona MŠ SR č.245/2008 Z.z. /školský zákon/

oznamuje, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019

sa uskutoční od 30. 4. 2018 do 4. 5. 2018

 

Kritéria pre prijatie dieťaťa do MŠ :

*deti, ktoré dovršili piaty rok veku a sú zaradené do predpri-

márneho vzdelávania

* deti, ktoré dosiahli vek 3 roky

* deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

* rozhodnutie o odklade PŠD predloží rodič do 30.5.2018

deti s trvalým bydliskom s lokalizáciou sídliska - obvod

*rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ sa budú vydávať osobne ,

termín bude zverejnený


 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843