Oznam - zatvorenie školy

16.04.2014 15:14

Z dôvodu akútneho respiračného ochorenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva uzavrel podľa § 48 odst. 4 písm. d / a,e a n / 12 odst. 1 písm. a /  odst. 2 písm. m a n / zákona NR SR č. 355 / 2007 Z.z. v súlade s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Materskú školu Puškinova 2165/3  Žilina od :

17. 04. (štvrtok) do 23. 04. 2014 (streda)

Materská škola Puškinova 2165/3 Žilina sa otvára  24. 04.  2014 (štvrtok).

                                                                                                Koucká  Eva , riad.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843