Poplatky, Tlačivá

Rodičovský poplatok v hodnote 17,- € v zmysle zákona č.245/2008 a vydaním VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  sa platí vopred v hotovosti triednym učiteľkám vždy do 15. dňa v mesiaci. Deti, ktoré navštevujú posledný ročník a odchádzajú do ZŠ poplatok neplatia.
Poplatok za stravu sa uhrádza šekom, ktorý vystaví vedúca školskej jedálne, resp. prevodom na účet vedený v DEXIA banke. Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.
Č.ú.: 0330370012 / 5600
POZOR - Do správy pre prijímateľa, resp. popisu platby uveďte MENO dieťaťa!

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK


Poplatky

  • Rodičovský poplatok - 17 EUR / mes.
  • Poplatok za stravu - 1,29 / deň
  • Ročné poplatky - sú dohodnuté a schválené na prvom Plenárnom rodičovskom združení v septembri, potom budú zverejnené aj na našej internetovej stránke.

Tlačivá


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843