2. Tanečný krúžok MINI

Tanečný krúžok MINI je poskytovaný externou lektorkou.

Telefónne číslo na lektorku p. Jančovičovú Majku : 0902 255 080


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843