Jedálny lístok

V našom zariadení máme výbornú vlastnú kuchyňu, pričom za stravu a jej kvalitu zodpovedá vedúca školskej jedálne - Alexandra Švecová.

V skladbe stravy sa zameriavame na prvky zdravej výživy s vyšším podielom ovocia a zeleniny. Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu, ktorá obsahuje množstvo vitamínov a výživných látok. Týždenný jedálny lístok je pravidelne vystavený k nahliadnutiu všetkým rodičom na informačnej nástenke pri vstupe do MŠ. Poplatok za stravu je 1,29 EUR / deň. 

Odhlasovanie zo stravy je možné vždy deň vopred do 14,00 hod. triednej učiteľke (v pondelok do 7,30 hod) alebo na tel. čísle: 041/7637501v prípade, že sa stravník nestihne odhlásiť, môže si v 1. deň prísť pre obed do školskej jedálne - bude mu vydaný do obedára v čase od 11.00 do 11.30 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Stravné sa uhrádza mesiac vopred, najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca.

 

Zoznam dodávateľov surovín

Suroviny Dodávateľ Adresa
Mlieko Organika s.r.o. Slnečná 3467/8, Pieštany
Mäso    JINEX s.r.o. M.Rázusa 15/3930, Žilina
Ovocie, zelenina GO-BO z.p. Kubala Bohuš Lietavská Lúčka
Potraviny COOP Jednota Žilina Predmestská 71, Žilina

Aktuálny jedálny lístok je vám k dispozícii na nahliadnutie aj tu:

(možné stiahnúť tu)

 

 

  

 


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843