Zamestnanci MŠ

Milí rodičia, ďakujeme za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili zverením Vašich detí do výchovno-vzdelávacej starostlivosti v našej materskej škole. Tá sa stáva druhým domovom pre Vaše dieťa a preto je pre nás dôležité vytvoriť mu prostredie, v ktorom sa bude cítiť ako doma.

Vedenie Materskej školy       
Riaditeľka MŠ: Koucká Eva Ved. šk. jedálne: Chovancová Anna
Zástupca MŠ: Holišová Viera    
Triedne učiteľky      
 1. trieda - Kuriatka: Poláčková Katarína  2. trieda - Zajkovia: Zelná Alena
  Mgr. Jurišová Veronika   Mgr. Filová Jarmila
3. trieda - Včielky: p. riad. Koucká Eva 4. trieda - Sovičky: Mgr. Kosová Janka
  p. zást. Holišová Viera
Mgr. Rolková Janka
  Mgr. Vencelová Katarína
Prevádzkoví zamestnaci

Údržba

Šibiková Dana - školníčka, Sulovcová Miroslava - upratovačka Bulková Adrianka - upratovačka

Kuchyňa

Švecová Alexandra - Vedúca kuchyne, Kokošná Margita - kuchárka, Kučerová Dana - kuchárka, Beliančiková Katarína - kuchárka


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843