Zamestnanci MŠ

Milí rodičia, ďakujeme za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili zverením Vašich detí do výchovno-vzdelávacej starostlivosti v našej materskej škole. Tá sa stáva druhým domovom pre Vaše dieťa a preto je pre nás dôležité vytvoriť mu prostredie, v ktorom sa bude cítiť ako doma.

Vedenie Materskej školy       
Riaditeľka MŠ: Koucká Eva Ekonómka:   Bc. Holišová Adela
Zástupca MŠ: Holišová Viera    
Triedne učiteľky      
 1. trieda - Kuriatka: Zvaríková  Michaela  2. trieda - Zajkovia: Zelná Alena
  Bc.  Bieliková  Žaneta   Trnavská  Tatiana
3. trieda - Včielky: p. riad. Koucká Eva 4. trieda - Sovičky: Kullová  Dagmar
  p. zást. Holišová Viera
Mgr. Rolková Jana
  Bc. Juhásová  Martina
Prevádzkoví zamestnaci

Údržba

Šibiková Dana - školníčka, Sulovcová Miroslava- prevádzkový zamestnanec, Beliančinová Katarína -prevádzkový zamestnanec

 Školská jedáleň - Kuchyňa

Švecová Alexandra - vedúca školskej jedálne , Rokošná Margita - hl.kuchárka, Kučerová Dana - kuchárka, Lokajová Alžbeta - kuchárka

 

.


Kontakt

Materská škola Puškinova 3 A Źilina

Puškinova 3 A

010 01, Žilina


041 / 76 375 01

0907 202 843