Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Od 1. januára 2012 je v účinnosti zákon č. 382/2011 Z. z., ktorý v otázke zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr prináša niekoľko úprav a zmien. Povinne zverejňovanou zmluvou je aj písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3, v ktorej má štát alebo povinná osoba výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba spoločne výlučnú účasť, alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom.

Aktuálna kolektívna zmluva zo dňa 26.2.2018 je dostupná TU.
 
 

Aktuálne objednávky a vystavené faktúry je možné nájsť na portáli informačného systému samosprávy mesta Žilina v sekcii Zverejňovanie, alebo priamo kliknutím TU (v portáli môžete zvoliť Organizáciu: Materská škola Puškinova 3A). 

Zmluvy, historické faktúry a objednávky sa nachádzajú v tejto sekcii v príslušných podstránkach.