Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Od 1. januára 2012 je v účinnosti zákon č. 382/2011 Z. z., ktorý v otázke zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr prináša niekoľko úprav a zmien. Povinne zverejňovanou zmluvou je aj písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3, v ktorej má štát alebo povinná osoba výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba spoločne výlučnú účasť, alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom.

Zdroj: Nové právo v školskej praxi


Kontakt

Materská škola Puškinova, Źilina

Puškinova 2165/3
Hliny III
010 01, Žilina


041 / 763 75 01