Faktúry

Zákonom predpísané údaje o vyhotovenej doručenej faktúre sa povinne zverejňujú v štrukturovanej forme.

Materská škola
Školská jedáleň